GŁÓWNA    SYSTEM    PRODUKTY    KOLORYSTYKA    ATESTY    INWESTYCJE    PROMOCJE    DYSTRYBUCJA    KONTAKT  

ATESTY

 
 

1. Badania nad fotodegradacją benzo[a]pirenu.

2. Badania skuteczności z instytutu w Trento/Włochy.

3. Atest Higieniczny NIZP-PZH.

4. Aprobata Techniczna IBDiM.

5. Badania mikrobiologiczne 

 

 

 


© 2007 Titanium Tech®


Administracja
 
138767